Wijzigingen binnen een ME: gevolgen voor de CSAM registratie

Nieuwe inrichtende macht

Is er een nieuwe inrichtende macht voor de ME? Dit is bijvoorbeeld het geval bij een overname. Dan moet de volledige CSAM procedure opnieuw doorlopen worden. De volgende stappen moeten worden genomen:

  1. De wettelijke verantwoordelijke van de ME (voorzitter van de Raad van Bestuur of gedelegeerde) moet op basis van het ondernemingsnummer via de CSAM website een aanvraag indienen voor toegang tot de beveiligde onlinediensten van eHealth. Dit gebeurt via de CSAM website: https://www.csam.be/app032/camregistration/
  2. Ehealth bereidt de gegevens van de ME en het bijbehorende HCO nummer voor in CSAM
  3. Van zodra de ME met het nieuwe HCO nummer in CSAM klaar staat kan de hoofdtoegangsbeheerder van de ME de registratie van de ME in CSAM vervolledigen.
  4. Meer informatie op de website van eHealth: https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/hoe-krijgt-u-toegang-tot-het-portaal-egezondheid-/toegang-krijgen

 

Nieuwe hoofdtoegangsbeheerder

Is er een nieuwe hoofdtoegangsbeheerder (op niveau van de inrichtende macht, bijvoorbeeld een nieuwe directeur)? Zo ja, dan moet dit door de inrichtende macht ook aan eHealth gevraagd worden of zij een nieuwe hoofdtoegangsbeheerder mogen aanbrengen en invoeren in het systeem.

  1. Via https://www.csam.be/app032/camregistration/  
  2. Meer informatie op de website van eHealth: https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/hoe-krijgt-u-toegang-tot-het-portaal-egezondheid-/toegang-krijgen

Nieuwe hoofdverantwoordelijke voor de ME maar géén nieuwe hoofdtoegangsbeheerder

Als de hoofdtoegangsbeheerder ongewijzigd is kan deze hoofdtoegangsbeheerder een nieuwe toegangsbeheerder aanstellen.

  1. Via de CSAM website, kies ‘Toegangen beheren’ https://www.csam.be/app032/camregistration/
  2. Meer informatie op de website van eHealth: https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/hoe-krijgt-u-toegang-tot-het-portaal-egezondheid-/gebruikers-en-toegangsbeheer