Wijziging van controle-organisatie

De ME bezorgt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met een erkende controleorganisatie voor fysisch-technische controle aan het agentschap en CvKO via volgende e-mailadressen:

preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be en administratieME@bevolkingsonderzoek.be