Wijziging (schrapping of toevoeging) van een eerste lezer in mijn mammografische eenheid

Wijzigingen in deze lijst worden steeds aan het Agentschap Zorg en Gezondheid en het CvKO gemeld. De ME bezorgt de ingescande aangepaste lijst of een nieuwe lijst (docx bestandFormulier lijst radiologen digitale screeningsmammografie.docx (28 kB)) aan onderstaande e-mailadressen:

preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be en administratieME@bevolkingsonderzoek.be

Het agentschap geeft deze wijzigingen door aan het RIZIV en de mutualiteiten, zodat de derdebetalersregeling van de screeningsmammografieën wordt verzekerd. Het CvKO kan pas screeningsdossiers verwerken van deze ME wanneer de wijzigingen door het agentschap aanvaard werden.

De aanvraag moet minstens één maand op voorhand ingediend worden.

De radioloog mag dus pas starten met eerste lezingen na bericht van aanvaarding.