Wijziging gegevens ME

Wijziging in de gegevens van de contactpersonen van de ME

Wijzigingen van de contactgegevens (e-mail/telefoonnummer/fax) van de hoofdverantwoordelijke radioloog, 1ste lezer, administratief contactpersoon of IT-contactpersoon worden steeds aan het Agentschap Zorg en Gezondheid en het CvKO gemeld via deze e-mailadressen: preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be en administratieME@bevolkingsonderzoek.be

Adreswijziging van de ME

Wijzigingen van adresgegevens van de ME worden steeds aan het Agentschap Zorg en Gezondheid en het CvKO gemeld via deze e-mailadressen: preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be en administratieME@bevolkingsonderzoek.be

Het agentschap bezorgt de ME en het CvKO per e-mail een wijzigingsbesluit.

Wijziging of aanpassing van het ondernemingsnummer (KBO-nummer)

Dit betekent dat er een nieuwe aanvraag tot erkenning als ME moet worden ingediend.

doc bestandFormulier aanvraag tot erkenning als mammografische eenheid.doc (298 kB)