Welke stappen moet ik nemen om mijn radiologische dienst te laten erkennen als mammografische eenheid?

Mammografische eenheden (ME) werken mee aan een kwaliteitsvolle uitvoering van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Dit gebeurt conform de richtlijnen en procedures in het draaiboek en de regelgeving m.b.t. het Bevolkingsonderzoek Borstkanker, met name het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012.

Indien u uw radiologische dienst wil laten erkennen als mammografische eenheid om screeningsmammografieën te nemen in het kader van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker dient u volgende stappen te volgen:

  1. Invullen van het aanvraagformulier tot erkenning als mammografische eenheid doc bestandFormulier aanvraag tot erkenning als mammografische eenheid.doc (298 kB)
  2. Beschikken over één of meerdere mammografietoestellen volgens de Europese aanbevelingen en met een typetoelating
  3. Een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met een erkende controle-organisatie voor fysisch-technische controle docx bestandFysisch-technische controleorganisaties.docx (15 kB)
  4. De acceptatietest voor de mammografietoestellen behalen. Dit attest toont aan dat de kwaliteit van het toestel voor screeningsmammografie fysisch-technisch goed werd bevonden doc bestandFormulier attest fysisch-technische kwaliteit.doc (30 kB)
  5. Het attest medisch-radiologische kwaliteit behalen. Dit attest toont aan dat de kwaliteit van de mammografieën zowel fysisch-technisch als op het vlak van positionering goed werd bevonden doc bestandFormulier attest medisch-radiologische kwaliteit.doc (35 kB)
  6. Een samenwerkingsovereenkomst met het CvKO afsluiten: pdf bestandSamenwerkingsovereenkomst_CvKO_ME_092020.pdf (1.04 MB) Onderteken de overeenkomst en bezorg ze aan administratieME@bevolkingsonderzoek.be met de vraag tot ondertekening door het CvKO.
  7. Een lijst bezorgen met alle namen en RIZIV-nummers van de radiologen die screeningsmammografieën zullen uitvoeren binnen de ME docx bestandFormulier lijst radiologen digitale screeningsmammografie.docx (28 kB)
  8. Het aantonen van de vormingen van de radiologen: Bekwaamheidsattest digitale mammografie en leestest.

De aanvraag wordt door de eindverantwoordelijke van de radiologische dienst ondertekend en minimaal elektronisch ingediend (via het e-mailadres preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be).

Als de aanvraag ontvankelijk is en het aanvraagdossier gunstig werd beoordeeld, wordt door het agentschap een besluit van de administrateur-generaal opgemaakt, waarin de radiologische dienst en het erkenningsnummer worden vermeld. Dit besluit wordt via e-mail bezorgd aan de ME en het CvKO.  Hou rekening met een verwerkingstijd van gemiddeld 30 dagen vanaf het indienen van een volledig aanvraagdossier (inclusief alle bijlagen) tot het besluit van erkenning als mammografische eenheid.

Hou er rekening mee dat u geen screeningsactiviteiten kan uitvoeren zolang u niet over een erkenningsbesluit beschikt. Ook indien u een bestaande ME overneemt, moet u eerst over een erkenningsbesluit beschikken, vooraleer u kunt starten met screenen.