Wat zijn de voorwaarden om als 1ste lezer te mogen blijven screenen?

Om als eerste lezer werkzaam te kunnen blijven in het Bevolkingsonderzoek Borstkanker moet voldaan worden aan alle onderstaande criteria:

  • Binnen de 2 jaar na registratie als 1ste lezer deelnemen aan een intercollegiale toetsing, daarna minstens eenmaal om de drie jaar deelnemen aan een intercollegiale toetsing, vermeld in artikel 12 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012, georganiseerd door het CvKO. De deelname wordt geregistreerd door het CvKO.
  • In de jaarlijkse evaluatie de normen halen.
  • Om de kwaliteit te bewaken is het bevorderlijk dat de radiologen zich niet alleen regelmatig bijscholen maar ook op voldoende frequente basis lezingen verrichten. De kwaliteit zal immers nog bevorderd worden als de mammografische eenheden zijn 1ste lezers beperkt zodat elke 1ste lezer voldoende lezingen kan uitvoeren.

Het is aangewezen dat er voldoende bijscholing gevolgd wordt over borstscreening en borstpathologie. Het streefdoel is dat in het accrediteringsdossier in de afgelopen 3 jaren 9 accrediteringspunten bijscholing over borstpathologie verworven werden.