Wat is een intercollegiale toetsing?

Via de intercollegiale toetsing wil het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) alle lezers optimaal betrekken bij het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Door enerzijds de resultaten van het bevolkingsonderzoek te presenteren en anderzijds een radiologisch luik in te bouwen, willen we een boeiend programma aanbieden dat een meerwaarde vormt voor elke radioloog betrokken bij het bevolkingsonderzoek.

Programma van de intercollegiale toetsing

a. Voorstelling van Vlaamse geclusterde resultaten van 1ste lezers op vlak van de kwaliteitsparameters (min. 0,5u)

=> vergelijking met de Europese normen

=> tendens laatste 4 jaar

 • Technische heroproep (recall) en compliance
 • Radiografisch-goede-kwaliteit
 • Oproep voor opvolging (recall) (1e en vervolgronde)
 • Aanlevertijd dossier ME-CvKO
 • Aanwezigheid vroegere screeningsmammografieën en impact op recall
 • Concordantie van het screeningsbesluit 1ste-3de lezer
 • Kankerdetectiegraad en kenmerken van gedetecteerde kankers
 • Gemiste kankers door 1ste/2de/3de lezer op basis van FU gegevens
 • Intervalkankers (data SKR)

b. Projectie van beelden op scherm OF sessie op een leesstation + bespreking (min. 2u)

 • Presentatie door een erkende 2de lezer van een selectie van (minstens 15) beelden waarvan de bespreking een meerwaarde kan vormen voor wie dagelijks bij de screening betrokken is (bv. te hoge recall-rate, slechte positionering, intervalkankers, minimal signs, 3e lezingen…)
 • Geen ‘examen’, geen individuele schriftelijke beoordeling van de gepresenteerde beelden vereist aangezien de individuele kwaliteit al systematisch wordt beoordeeld en geëvalueerd per 1ste lezer

c. Indien van toepassing:

 • fysisch-technische problemen met mammografie toestellen
 • nieuwe wetgeving
 • berichten van het CvKO en de Pool van Radiologen

Voor elke intercollegiale toetsing wordt accreditering aangevraagd.