Wat is de procedure als mijn mammografische eenheid de norm niet haalt voor een kwaliteitsparameter?

De hoofdverantwoordelijke radioloog staat in voor de kwaliteitsbewaking in zijn/haar dienst. Indien onvoldoende kwaliteitsvol gewerkt wordt, kan de erkenning van de ME ingetrokken worden, ook al wordt dit kwaliteitsverlies toegeschreven aan één van de radiologen.

De procedure voor erkenning, intrekking en schorsing van erkenning voor ME wordt beschreven in de hoofdstukken 3, 6 en 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012.

Voor een aantal parameters (waaronder, doch niet uitsluitend: technische heroproepproportie, radiografisch-goede-kwaliteitsproportie, aanwezigheid vroegere screeningsmammografieën, aanlevertijd dossier ME-CvKO) zal een tertaalrapport in welbepaalde gevallen aanleiding kunnen geven tot een Aanmaning, een Remediëringstraject, of een Voornemen tot Intrekking van erkenning.