Wat is de Pool van Radiologen?

De Pool van Radiologen werd door het CvKO in 2012 opgestart als orgaan voor medisch-radiologische adviezen en kwaliteitsbewaking. De ledenlijst kan geraadpleegd worden in de bijlage van het huishoudelijk reglement pdf bestandHuishoudelijk reglement Pool van Radiologen (84 kB)