Vanaf wanneer worden terug uitnodigingen gepland?

Momenteel is er nog geen groen licht vanuit de overheid om de bevolkingsonderzoeken naar kanker terug op te starten. Dit betekent concreet dat er tot nader bericht:

  • Geen screeningsmammografieën mogen genomen worden
  • Het CvKO geen uitnodigingen verstuurt
  • Er door de ME geen afspraken voor een screeningsmammografie mogen worden ingepland

Het CvKO staat in nauw contact met de Vlaamse overheid die de nodige richtlijnen rond de heropstart zal geven.

Rekening houdend met de richtlijnen vanuit de overheid en in samenspraak met uw dienst (capaciteit, timing, …) zullen we een gecoördineerde heropstart voorbereiden. Van zodra er meer duidelijkheid is zal u hierover gecontacteerd worden. We blijven met aandrang vragen om zelf geen afspraken voor een screeningsmammografie in te plannen om de heropstart niet te bemoeilijken. Weet ook dat, vanaf het versturen van de uitnodigingen door het CvKO, de eerste afspraken pas een aantal weken later doorgaan om de dames de tijd te geven om de afspraak in te plannen/te verplaatsen.

We zijn ervan bewust dat we voor grote uitdagingen komen te staan bij de heropstart, maar zetten alles in het werk om dit zo goed mogelijk, samen met jullie, voor te bereiden van zodra er meer duidelijkheid is.