Literatuur

1. Jaarrapporten

Jaarrapport 2021: pdf bestandJaarrapport 2021_CvKO_SKR (3.11 MB)

pdf bestandBerekeningswijze Jaarrapport_2021_BK (1.01 MB)

Jaarrapport 2020: pdf bestandJaarrapport 2020.pdf (10.02 MB)

Jaarrapport 2019: pdf bestandJaarrapport 2019_CvKO_SKR.pdf (8.55 MB)

Jaarrapport 2018: pdf bestandJaarrapport 2018_CvKO_SKR.pdf (2.18 MB)

pdf bestandBerekeningswijze BK_2018.pdf (1.65 MB)

Jaarrapport 2017: pdf bestandJaarrapport 2017 CvKO_SKR.pdf (9.86 MB)

Jaarrapport 2016: pdf bestandJaarrapport 2016 CvKO_SKR.pdf (9.21 MB)

Jaarrapport 2015: pdf bestandJaarrapport 2015 CvKO_SKR.pdf (15.29 MB)

Jaarrapport 2014: pdf bestandJaarrapport 2014_cijfers 2013.pdf (1.22 MB)

2. Kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Op 5 oktober 2015 publiceerden de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel hun gezamenlijk rapport over de kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Vlaanderen.

Er werd een evidence-based model ontwikkeld dat zoveel mogelijk aansluit bij de Vlaamse situatie. Dit geeft beleidsmakers de mogelijkheid om de kosteneffectiviteit van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar borstkanker te evalueren en kan dienen als leidraad bij de implementatie van nieuwe preventiestrategieën. Het model wijst uit dat, ondanks de groeiende bezorgdheid over de mogelijke nadelen van borstkankerscreening, het huidige bevolkingsonderzoek kosteneffectief is (€ 23.063/QALY) en resulteert in een mortaliteitsreductie ten gevolge van borstkanker (14,2%). Er moet wel op worden gewezen dat de technieken voor screening en behandeling van kanker permanent evolueren. Het bevolkingsonderzoek moet daarom regelmatig opnieuw worden geëvalueerd.

Raadpleeg het volledig rapport: "De kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Vlaanderen: gezondheidseconomische evaluatie."

pdf bestandKosteneffectiviteitsstudie BK 5 oktober 2015.pdf (550 kB)