Praktische informatie

Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel en de 18 deelgemeenten) staat Brumammo in voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Brumammo stuurt om de twee jaar een tweetalige uitnodigingsbrief naar vrouwen van 50 tot en met 69 jaar die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Telefoon: 02 736 19 84 (van 9 tot 14 uur).

Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Wallonië

In Wallonië staat het Centre communautaire de Référence (CCREF) in voor het bevolkingsonderzoek naar borst- en dikkedarmkanker.

Telefoon: 010 23 82 70

Geldigheid van een uitnodigingsbrief van Brumammo of het CCREF

In het screeningsprogramma van Brussel en Wallonië blijft de uitnodigingsbrief geldig tot 31 december van het jaar waarin de vrouw 69 wordt.

Bevolkingsonderzoek Borstkanker voor personen die niet bij een Belgisch ziekenfonds zijn aangesloten

Ook deze vrouwen kunnen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Ze krijgen wel een factuur van de mammografische eenheid waarin ze hun screeningsmammografie laten nemen. Ze kunnen die factuur indienen bij hun eigen binnen- of buitenlandse verzekeringsinstelling, de Europese Gemeenschap, het OCMW, enzovoort.

Procedure voor vluchtelingen, vrouwen zonder vaste verblijfplaats, vrouwen in opvangcentra, enzovoort

Vrouwen die door het OCMW worden begeleid, kunnen daar vragen of deelname aan het bevolkingsonderzoek in hun geval is aangewezen. Als hun deelname wordt goedgekeurd, geldt hun uitnodigingsbrief als attest dringende medische hulp en betaalt het OCMW de factuur van de mammografische eenheid.