Mag de screeningsmammografie nog doorgaan in een privé-praktijk?

Gezien de  dringende noodzaak om  de verspreiding van het Coronavirus  tegen te gaan en alle capaciteit van de gezondheidszorg voor de opvang van zieken te reserveren, werd het Bevolkingsonderzoek Borstkanker opgeschort.

Er mogen daarom binnen het bevolkingsonderzoek geen mammografieën meer genomen worden.  Dit geldt voor screeningsmammografieën genomen in ziekenhuizen of in privé-praktijken.

Het iets later uitvoeren van een screeningsmammografie heeft geen negatieve gevolgen. Bovendien is het nu onmogelijk om gevonden afwijkingen verder te onderzoeken of te behandelen.