Kwaliteitsbewaking

Per tertaal ontvangt u per email een kwaliteitsrapport waarin u kan nagaan hoe uw dienst scoort op de kwaliteitsparameters. Ook hoe uw dienst zich situeert tegenover andere diensten, wordt weergegeven. Deze evaluatierapporten zijn vereist volgens de regelgeving en kunnen aanleiding geven tot sancties indien de norm (herhaaldelijk) niet gehaald wordt (procedure aanmaning, remediëring, intrekking erkenning staat beschreven in het draaiboek Bevolkingsonderzoek Borstkanker dat binnenkort verschijnt). Voor de beoordeling van radiografische kwaliteit wordt enkel rekening gehouden met de beoordeling van de laatste (2e, indien van toepassing 3e) lezer.

Heracles biedt de mogelijkheid om zelf op elk ogenblik een kwaliteitsrapport aan te maken. U kan zelf bepalen voor welke kwaliteitsparameters en voor welk tijdsinterval.

Deze online rapporten:

  • vervangen de weekrapporten per mail
  • vormen een tool voor interne evaluatie om tijdig bij te sturen waar nodig

U kan het kwaliteitsrapport automatisch raadplegen indien u de rol hebt van 1e lezer of ME eindverantwoordelijke.  Indien u een andere rol hebt (te raadplegen via ‘mijn profiel’ dat zichtbaar wordt door het vinkje rechtsboven in Heracles uit te klappen) kan u vragen aan de hoofdverantwoordelijke van uw dienst om de rol ‘kwaliteitsoverzicht ME’ toe te kennen aan uw gebruikersprofiel (voor meer info, raadpleeg de handleiding van Heracles).

Zo kan u bv. wekelijks het kwaliteitsrapport opvragen van dossiers waarbij de positionering als onvoldoende werd beoordeeld. In het rapport worden dossiers getoond die werden afgekeurd door de 2e lezer, maar ook de dossiers die de 1e lezers in uw ME afkeurden. 

U ziet per afgekeurde foto ook wie de foto maakte.  In één van de volgende versies van Heracles zal ook in het overzicht te zien zijn wat de reden van afkeuring was (bv inframammaire plooi).

Vul dus ook als 1e lezer correct de kwaliteitsbeoordeling in. Hierdoor zal u optimaal gebruik kunnen maken van de kwaliteitsrapporten in Heracles. De beoordeling als 1e lezer telt NIET mee voor de evaluatierapporten die u per tertaal ontvangt en die de basis vormen van de regelgeving.

Nog onvoldoende vertrouwd met het ME kwaliteitsoverzicht in Heracles?  Bekijk dan het demo-filmpje.